Budite informisani. Budite zaštićeni. Budite deo zajednice.

U svetu koji se brzo menja, važno je biti informisan i zaštićen. Naš sindikat pruža članovima najnovije informacije, resurse i podršku potrebnu za navigaciju kroz radne izazove.

Upoznajte Sindikat NIS TNG

Sindikat NIS TNG je posvećen poboljšanju radnih uslova i zaštiti prava svakog radnika. Naša misija je da osiguramo pravične plate, sigurnost na radu i pristojnu radnu atmosferu. Uz našu podršku, radnici mogu s punim poverenjem obavljati svoje dužnosti bez straha od kršenja njihovih prava.

Upoznajte naše lidere

Zoran Lovrenski

Predsednik Sindikata NIS TNG

Kao predsednik Sindikata NIS TNG, Zoran se posvećeno bavi pitanjima prava radnika, pregovorima i zastupanjem članova. Njegova vizija je da se svakom članu pruži maksimalna podrška.

Goran Bandić

Sekretar Sindikata NIS TNG

U ulozi pomoćnika predsednika, Goran igra ključnu ulogu u koordinaciji sindikalnih aktivnosti i pruža podršku u svim aspektima sindikalnog rada.

Edukacija, razvoj i solidarnost

U Sindikatu NIS TNG, edukacija i razvoj radnika imaju centralno mesto. Organizujemo seminare, radionice i obuke da biste unapredili svoje veštine i bili spremni za izazove na radnom mestu. Naša sindikalna solidarnost osigurava da se nikada ne osećate izolovano. Uz nas, gradimo jaku, ujedinjenu radničku snagu koja postavlja i ostvaruje zajedničke ciljeve.